วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กระทงขนมปัง

กระทงขนมปัง ปลากินได้ อนุรักษ์ธรรมชาติร้านขนมบ้านอุ๋ม ได้ผลิตกระทงขนมปัง เพื่อใช้ลอยในวันลอยกระทง ด้วยแนวคิดที่ต้องการลดปัญหาการสร้างมลภาวะ และปัญหาโลกร้อน เป็นทางเลือกในการใช้วัสดุจากธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

วันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน และมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก และทั่วโลกได้รู้จักถึงความงดงามของวันลอยกระทงของไทยเป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกัน วันลอยกระทงก็อาจเป็นวันที่สร้างมลภาวะต่อแหล่งน้ำ ต่อโลกได้มากเช่นกัน ถ้าหากเรายังใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นโฟมและพลาสติก
ดังนั้นกระทงขนมปังจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในวันลอยกระทง เนื่องจากกระทง ขนมปังของร้านขนมบ้านอุ๋ม นอกจากจะย่อยสลายทางธรรมชาติง่ายมากแล้ว ด้วยรูปทรงที่สวยงาม น้ำหนักเบา และลอยน้ำได้ดีเยี่ยม และที่สำคัญปลาในแหล่งน้ำก็สามารถกินได้อีก เรียกว่าได้บุญสองต่อค่ะ

กระทงขนมปังของร้านขนมบ้านอุ๋มมีหลายแบบและหลายขนาดคือ1. กระทงขนมปังขนาดเล็ก มีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางคือ 4 นิ้ว

2. กระทงขนาดกลาง หรือไซส์ห้าง มีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 7 นิ้ว (ขนาดมาตรฐาน)

3. กระทงขนมปังขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 12 นิ้ว

4. กระทงขนาดใหญ่พิเศษ หรือตามสั่ง

5. กระทงขนมปัง 2 ชั้น มีขนาด กลาง หรือใหญ่

6. กระทงขนมปัง 3 ชั้น มีขนาด ใหญ่ หรือใหญ่พิเศษขึ้นไป

7. กระทงขนาดใหญ่ๆ ตามสั่ง


สอบถามรายละเอียดได้ที่
081-751-2137
038-517-109
ไม่มีความคิดเห็น: